Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
Stanisław Kogut
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Senator RP
Piotr Uściński
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Poseł RP
dr n. med. Beata Małecka-Libera
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego
dr n. med. Andrzej Ignaciuk
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
Jolanta Bilińska
Prezydent The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych